Register produktov CasioFAST PLUS, a.s.  (FAST) - Prevádzka webu, obmedzenie zodpovednosti
Hoci sme vynaložili veľké úsilie na zabezpečenie správnosti informácií na týchto stránkach, FAST za ne nepreberá zodpovednosť. Materiály môžu obsahovať nesprávne informácie alebo typografické chyby. Týmto potvrdzujeme, že spoliehanie sa na akúkoľvek informáciu, vyhlásenie alebo poznámku je len na vaše riziko.
Používaním tohto Webu dávate Váš súhlas s vyššie uvedenými skutočnosťami.