Záručné podmienky

zarucni-list-sk-vzor.jpg

Pri kúpe hodiniek CASIO vyžadujte vyobrazený záručny list. Tento doklad Vám umožní obrátiť sa priamo na jediné autorizované servisné stredisko v Slovenskej republike. Bez tohto dokladu môžete byť pri uplatňovaní prípadnej reklamácie vyzvaní k predloženiu pôvodu Vašich hodiniek a prípadne odkázaní na Vášho predajcu.

Záručné podmienky:
Záručná doba 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim.
 
Záručné a pozáručné opravy Vám poskytne:
FAST PLUS, a.s., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava